Daglige ledere og frivillige

De frivillige daglige ledere af PUST er Rune Trappaud Rønne og Louise Sjøberg.


Rune Rønne

Rune er initiativtager til foreningen PUST og fungerer som bindeled mellem bestyrelsen og den daglige drift, herunder samtalegrupper, indledende samtaler, koordinering af frivillige mv. Til daglig er Rune folkeskolelærer i Dianalund. Vi er ikke et behandlende tilbud, men en mulighed for at vi som mennesker kan stå sammen og hjælpe hinanden gennem livets svære perioder. Vi tror på, at man i mødet med andre i lignende situation kan få det bedre.

Tlf.: 25 30 35 46

PUST - Rune Trappaud Rønne

Louise Sjøberg

Louise står får den daglige drift, herunder samtalegrupper, indledende samtaler, koordinering af frivillige mv. Louise er uddannet sygeplejerske og arbejder som udviklingskonsulent i Sorø Kommune.

Tlf.: 25 30 35 46

PUST - Louise Sjøberg